21
Oca

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması hakkında Müracaat ve Harçlar

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI HK. YÖNETMELİK ‘te belirtilen

Sınıflandırılması zorunlu durumlar;

 1. Yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işlerinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan şahıs firmalarını ve şirketleri kapsamaktadır.
 2. Yetki Belgesi Gruplarına Göre Bir Üst Belge Grubunda Olan Müteahhitler Görev Alabilir.

(Yani buradan da anlaşıldığı üzere F sınıfı yetki belgesine sahip yapı müteahhidi bir alt grup olan G sınıfının işlerini yapabileceklerdir.)

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca Geçici Grup Yetki Belgesi numarası verilenler Kanun kapsamında da Kendilerine Ait Yapıları Yapabilirler.


(Mülkiyeti Kendisine Ait Olup Müteahhitlik İşini Bir Seferlik Yapacak Firma veya Şahıslar Kendi Adlarına Alacakları Geçici Müteahhitlik Sınıflandırması ile Vergi Muafiyeti Uygulanacak Olup, İnşaat Firmalarına çıkartılan teminat mektubu, iş deneyimi kısımlarından sorumlu olmayacaklar. Ancak yeni bir ekleme ile toplam inşaat alanı 500 m2 geçmeyecek ve bodrum katı hariç maksimum 2 katlı yapı yapabileceklerdir.)

2019 tarihli inşaat sözleşmeniz var ve dosyanız ruhsat aşamasında ise müteahhitlik sınıflandırması yaptırmanız gerekiyor. Yeni yapacağınız sözleşmelerinizde müteahhitlik sınıflandırma belgeniz olmadan ne kat karşılığı sözleşmesi yapabileceksiniz, ne işçilik sözleşmesi yapabileceksiniz. Hatta inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi alsanız bile sistem müteahhitlik sınıflandırma belge numarasını istemektedir. O yüzden asılsa inşaat ruhsatını aldık, bu kanunun dayatmasına şuan için tabi değilim diyenleri duyar gibiyim. Yetki belgesi sınıflandırılması ve grubu

aynı ehliyet belgesi gibi (benzetmede hata olmaz) arabayı ben kullanıyorum ehliyetim kullanmıyor dersiniz, ta ki arabanız bağlanana kadar…😉 Ne olur ne olmaz ben yapı müteahhitliği yapıyorum, yapacağım şuanda almaya ihtiyacım yok derseniz, lazım olduğunda veya yapacağınız talip olduğunuz inşaata uygun yetki belgeniz ya o yapıyı yapmaya uygun olmazsa gibi sorunlarla karşılaşmamak için kısa sürede müracaat etmenizi öneririm. Müracaat sonucu 25 gün gibi bir süre alıyor. Türkiye koşulları da düşünülürse ön hazırlıklar dahil, istenilen evrakların toplanması vs. durumlar ile beraber 60 günde anca çıkabileceğini düşünüyorum. Bilginize …..

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” ‘in tam metnine ulaşmak için linke tıklamanız yeterlidir. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31301&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YAPI%20M%C3%9CTEAHH%C4%B0TLER%C4%B0

Yapı müteahhitliğini ortak bir şirket ile yapılması planlandığı hallerde, her ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur. Böylelikle Müteahhitlik sınıflandırma grubunuzu da yükselmiş olacaksınız.

Yapı müteahhitlik sınıflandırmasına müracaatlarında tüm gruplar için mutlaka ‘KEP’ (Kayıtlı Elektronik Posta) alınması zorunluluğu vardır. KEP PTT şubelerinden temin edebilirsiniz. ‘KEP’ (Kayıtlı Elektronik Posta) ücret tarifesi ekte mevcuttur. Linke tıklamanız yeterlidir. http://pttkep.gov.tr/uploads/online-basvuru/KEP_Ucret_Tarifesi_01092019.pdf

Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası almak için Halk Bankası’ndan 118 kodu olan Çevre Şehircilik Bakanlığının hesabına başvurulan gruba ait bedelin yatırılması gerekmektedir. Havale ve eft ile yapılan ödemelerde sorun yaşanmakta olup, bedelin direk Halk Bankasının şubesinden ödemesinin yapılması önemlidir. Bedelin yatırılabilmesi için; https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden referans numarası alınması zorunludur.

 

2020 yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği ücretler aşağıdaki gibidir.

Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlem Ücretleri;

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti (Gerçek ve Tüzel Kişiler) __2.500 TL

“Yetki belgesi numaranız var ise yeniden müracaat etmenize gerek olmamaktadır. Olup olmadığını https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonuna tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.”

Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti (Gerçek ve Tüzel Kişiler) __850 TL

Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti (Yapı Kooperatifleri) __2.000 TL

Yetki Belgesi Numarası Grup Tayini Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücretleri;

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (H grubu) ____275 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (G grubu) ____830 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (F grubu) ___1.200 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (E grubu) ___1.900 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (D grubu) ___2.750 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (C grubu) ___3.750 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (B grubu) ___5.000 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (A grubu) ___6.600 TL

Komisyonun Uygun Bulması Halinde Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücretleri;

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (H grubu) ____1.100 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (G grubu) ____3.300 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (F grubu) ____5.000TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (E grubu) ____7.500 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (D grubu) ____11.200 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (C grubu) ____15.000 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (B grubu) ____20.000 TL

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (A grubu) ____26.500 TL

Tüm başvuru evrakları ve dekontlar kapalı zarf içerisinde evrak kayıt birimine teslim edilecektir. Müracaat sırasında evrakları kontrol eden herhangi bir birim bulunmamaktadır. Müracaatında eksik evraklar Varsa eksiklikler başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde başvuru sahibine bildirilerektir. Başvuru sahibinin bildirimden sonraki beş iş günü içerisinde başvurudaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermesi istenecektir. Giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. Tebligatlar beyan edilen KEP adresine yapılır diye buyrulmaktadır.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi

– (Kendi arsası üzerine yapı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için)

1- Başvuru dilekçesi.

2- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) .

(Değişik:RG-21/9/2019-30895)

EK-1 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI/GRUBU BAŞVURU FORMU

ADRES -İLETİŞİM BİLGİLERİ (Bu alan tüm başvuru sahipleri tarafından doldurulacaktır.)
İLİ İLÇESİ MAHALLE CADDE-SOKAK BİNA-DAİRE NO TELEFON/CEP TELEFONU/FAKS KAYITLI
E-POSTA
 
I-GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
BAŞVURU YAPAN GERÇEK KİŞİ   TÜZEL KİŞİ
 
TC KİMLİK NO ADI SOYADI VERGİ DAİRESİ VERGİ NO
Dilekçe Ekleri (kendi yapısını yapacak gerçek kişiler için): Tapu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Muvafakatname (Hisseli Arsalar İçin)
Dilekçe Ekleri (kendi yapısını yapacak vakıf, dernek vb. lerinin ticari işletmeleri ve kooperatifler için): Tapu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  başvuruyu imzalayanın  başvura yapmaya yetkili olduğuna dair belge, Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi’nin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti.
II-GERÇEK KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
TC KİMLİK NO ADI SOYADI VERGİ DAİRESİ VERGİ NO
III-TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
TÜZEL KİŞİ /ŞİRKET UNVANI ŞİRKET TÜRÜ SANAYİ VE TİCARET ODASI SİCİL NUMARASI
ŞİRKET ORTAKLARININ
ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI PAY ORANI
ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI
IV-ORTAK GİRİŞİM YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
ADI SOYADI/TÜZEL KİŞİ UNVANI SANAYİ VE TİCARET ODASI SİCİL NUMARASI Ortaklık Oranı (%)/ Uzmanlık İş Kısmı VERGİ NO/TC KİMLİK NO YETKİ BELGESİ NUMARASI*
*Ortaklık adına başvuruda bulunmadan önce her bir ortağın yetki belgesi numarası alması zorunludur.
(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31301&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YAPI%20M%C3%9CTEAHH%C4%B0TLER%C4%B0 linkinden eklere ulaşabilirsiniz.)
DİLEKÇE EKLERİ (II, III ve IV numaralı başvuru tiplerinde):
1- Gerçek kişi, Tüzel kişi veya Ortaklık adına Meslek Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi’nin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği.
2- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge.
3-Şirket ve varsa ortaklık sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti (Başvuru esnasında Ticaret Sicil Gazetesi henüz yayımlanmamış ise yayımlanacağına dair yazı başvuru için kabul edilmektedir. Bu durumda yayımlanmış suretinin yayım tarihinden en geç 10 gün içinde İl Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçersiz sayılacaktır.)
4- Yeterlik Belgeleri: Başvuru yapılan yetki belgesi grubuna uygun olarak; Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu, Banka Referans Mektubu, Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu, Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi, Sicil Durumu Taahhütnamesi, İş Deneyim Belgeleri
          Daha önce Bakanlıktan müteahhitlik yetki belgesi numarası almadım. Tarafıma yetki belgesi numarası verilmesini ve yetki belge grubumun belirlenmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

Daha önce almış olduğum ……………………………………………………. Numaralı müteahhitlik yetki belgesi numaram var. Yetki belge grubumun belirlenmesini/yenilenmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.

 TALEP EDİLEN YETKİ BELGE GRUBU:        A           B            C           D            E             F            G            H           Geçici
UNVAN ADI SOYADI TARİH İMZA

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31301&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YAPI%20M%C3%9CTEAHH%C4%B0TLER%C4%B0 linkinden eklere ulaşabilirsiniz.)

3- Geçici Müteahhitliğe İlişkin Bilgilendirme Formu

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Tapu Fotokopisi (Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatnamesi)

6- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur. Vekaletnamenin aslı evraklar arasında bulunacaktır.

7- Dekont (asıl nüsha)

 1. Bir ticari işletme işleten vakıflara, derneklere ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar
 2. İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmeler,
 3. Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla yapı kooperatifleri için,

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi başvurularında ise ek olarak aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

8- Başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge,

9- Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

(Firma sahibi olmayan kişiler en kötü olasılıkla şahıs firması kurması gerekmektedir.)

10- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi alınabilmesi için yapılacak yapının bodrum katı dışında en çok iki katlı olması ve toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olması şartı vardır ve Yetki Belge Numarası sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere verilir.

(Daha önce müşterilerimizden geçici müteahhitlik belgesi alarak 5 katlı yapı yapılabilmekteydi. Ancak değişiklikle beraber iki kısas doğrultusunda kısıtlama getirilmiştir.)

Gerçek Kişi / Tüzel Kişi Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

 1. Başvuru dilekçesi
  1. Daha önceden Yetki Belgesi Bulunanalar için Başvuru Dilekçesi.
  2. Daha önceden Yetki Belgesi Bulunmayanlar için Başvuru Dilekçesi.
 2. Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) .
(Değişik:RG-21/9/2019-30895)

EK-1 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI/GRUBU BAŞVURU FORMU

ADRES -İLETİŞİM BİLGİLERİ (Bu alan tüm başvuru sahipleri tarafından doldurulacaktır.)
İLİ İLÇESİ MAHALLE CADDE-SOKAK BİNA-DAİRE NO TELEFON/CEP TELEFONU/FAKS KAYITLI
E-POSTA
 
I-GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
BAŞVURU YAPAN GERÇEK KİŞİ   TÜZEL KİŞİ
 
TC KİMLİK NO ADI SOYADI VERGİ DAİRESİ VERGİ NO
Dilekçe Ekleri (kendi yapısını yapacak gerçek kişiler için): Tapu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Muvafakatname (Hisseli Arsalar İçin)
Dilekçe Ekleri (kendi yapısını yapacak vakıf, dernek vb. lerinin ticari işletmeleri ve kooperatifler için): Tapu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  başvuruyu imzalayanın  başvura yapmaya yetkili olduğuna dair belge, Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi’nin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti.
II-GERÇEK KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
TC KİMLİK NO ADI SOYADI VERGİ DAİRESİ VERGİ NO
III-TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
TÜZEL KİŞİ /ŞİRKET UNVANI ŞİRKET TÜRÜ SANAYİ VE TİCARET ODASI SİCİL NUMARASI
ŞİRKET ORTAKLARININ
ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI PAY ORANI
ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI
IV-ORTAK GİRİŞİM YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
ADI SOYADI/TÜZEL KİŞİ UNVANI SANAYİ VE TİCARET ODASI SİCİL NUMARASI Ortaklık Oranı (%)/ Uzmanlık İş Kısmı VERGİ NO/TC KİMLİK NO YETKİ BELGESİ NUMARASI*
*Ortaklık adına başvuruda bulunmadan önce her bir ortağın yetki belgesi numarası alması zorunludur.
(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31301&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YAPI%20M%C3%9CTEAHH%C4%B0TLER%C4%B0 linkinden eklere ulaşabilirsiniz.)
DİLEKÇE EKLERİ (II, III ve IV numaralı başvuru tiplerinde):
1- Gerçek kişi, Tüzel kişi veya Ortaklık adına Meslek Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi’nin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği.
2- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge.
3-Şirket ve varsa ortaklık sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti (Başvuru esnasında Ticaret Sicil Gazetesi henüz yayımlanmamış ise yayımlanacağına dair yazı başvuru için kabul edilmektedir. Bu durumda yayımlanmış suretinin yayım tarihinden en geç 10 gün içinde İl Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçersiz sayılacaktır.)
4- Yeterlik Belgeleri: Başvuru yapılan yetki belgesi grubuna uygun olarak; Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu, Banka Referans Mektubu, Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu, Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi, Sicil Durumu Taahhütnamesi, İş Deneyim Belgeleri
          Daha önce Bakanlıktan müteahhitlik yetki belgesi numarası almadım. Tarafıma yetki belgesi numarası verilmesini ve yetki belge grubumun belirlenmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

Daha önce almış olduğum ……………………………………………………. Numaralı müteahhitlik yetki belgesi numaram var. Yetki belge grubumun belirlenmesini/yenilenmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.

 TALEP EDİLEN YETKİ BELGE GRUBU:        A           B            C           D            E             F            G            H           Geçici
UNVAN ADI SOYADI TARİH İMZA

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31301&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YAPI%20M%C3%9CTEAHH%C4%B0TLER%C4%B0 linkinden eklere ulaşabilirsiniz.)

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Varsa ortakların her biri için ayrı ayrı kimlik fotokopisi)
 2. Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı) (Sicil Kayıt Sureti) (Tüzel Kişiler)
 3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler için) (Kuruluş ve şirket üzerindeki değişiklikleri içeren gazetelerin (kuruluş, unvan değişikliği, müdür atama, son hisse devri gazetelerinin) (aslı veya ticaret sicil müd. onaylı sureti)
 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı) (Tüzel Kişiler)
 5. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı) (Gerçek kişiler için)
 6. Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) (Gerçek kişiler için)
 7. Vergi Levhası Fotokopisi
 8. Dekont asılları
 9. Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Mükellefiyet Durum Belgesi)
 10. Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7).

 

Ek-7

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ

 

 

Taahhüdü Veren Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Adres
Taahhüt Tarihi

 

 

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Formu ve eklerinde sunmuş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu; yetki belge grubu kapsamında sunulmuş olan belgelerden herhangi birisinin belgeyi düzenleyen tarafından geçersiz sayılması veya yetki belgesi geçerlik süresince Sicil Durum Beyannamesinde değişiklik gerektiren bir durumun olması halinde, derhal Müdürlüğe bildirimde bulunacağımı taahhüt ederim.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

Başvuru sahibi

Adı-Soyadı ve Unvanı

İmza

Kaşe

 

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31301&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YAPI%20M%C3%9CTEAHH%C4%B0TLER%C4%B0 linkinden eklere ulaşabilirsiniz.)

 

 1. Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5).

 

Ek-5

SİCİL DURUMU BEYANNAMESİ

 

 

Beyannameyi Veren Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Adres

Birde bu süreç sonrasında ustalık belgesi olamadan inşaatta usta çalıştır mamanız gerekiyor. Aksi takdirde yıldıracak cezalar da kapıda. Kanunlarda ve yönetmeliklerde son sekiz yılda sürekli değişikliklerle  karşılaşmaktayız. Avukattan fazla kanun maddesi bilir hale geldik. Netlik oluşmamış, yarım kalmış, oturmamış, eksiklikleri giderilmemiş bir sürü problemlerimiz var. Bunlardan bahsetmek gerekirse;  Otopark yönetmeliği, Bodrum katlara daire yapılacak mı sorusu, ustalık belgesi, yapı denetim havuz sistemi, iş sağlığı güvenliği, şantiye şefliği, harfiyat döküm izin belgesi, asbest raporu, kira ve taşınma yardımındaki değişkenlikler, muafiyet ile ilgili sürekli muaf edilen ve edilmeyen harçlar, otopark harcı, Parselasyon problemleri, imar problemleri, uygulamada ki aksaklıklar, bürokrasinin ağırlaştırılmış hali, Bu inşaat sektörü benim evlatlarım evlatlarım ile yaşadığım ilişkime çok benziyor. Ellerinizden öper iki tane evladım var. Eymen ve Nil isminde. Cümlemizin mevlatlarını mevlam sevdiklerine bağışlasın. Nil hasta olsa, biliyoruz ki Eymen de yakında hasta olacak. belli yani sonuç itibariyle hasta olmasına sebep oluyor. Sonrasında Eymen’ de hastalanıyor. O yüzden Eymen veya Nil biri hasta diğerde sağlıklı bir şeyi olmasın fark etmez ikisini de hastaneye getiriyorum ki ona hastalık bulaşmaması için ilaç yazdırıyorum.  Bizim de durumumuz bu sanırım sektör ve sektörün etkenleri olarak bir tarafımız düzelirken bir tarafımız bozuluyor. İnşaat sektörüne bütçesinin sınırlarında yatırımını yapmayan, kredilerle dönen finansını ayarlayan işletmeler ekonomik kriz ile gelen zamlarla deprem etkisi yaşadılar. Yükselen enflasyon daire satış rakamlarının yükselmesini sağlamadığı gibi, daire satışlarını da düşürdü. Alım gücü yükselmediği için bu tarz sorunlar işletmeleri zorunlu olarak sektörden finansal ömrünü tamamlayarak veya sektör değişikliği sebebiyle inşaat sektöründen ayrılmalarına vesile oldu. . Herkesler eski ve asıl işlerine dümen çevirdi. Kalanlar bu işe devam etmek isteyenler mi acaba? yarım işler devam ediyor mu? Yapı müteahhidiyle inşaat maliyet fiyatını tartışıyoruz. Keşif ve metraj sonrasın da mesele netleşse de inanması zor gibi geliyor rakamları ve gelen zamları duyunca. Bizde siz daha iyisini bilirisiniz bizler müteahhit değiliz diyoruz. Bizim farkımız çoğu yatırımcıyı veya (fit out ) tasarım ve uygulama hizmetlerimizde maliyeti aşacak veya müşterimize zarara sokma ihtimali olacak yatırımlardan elimizin erdiği kadar uzak tutuyoruz. Soğuk olmadan sıcağın kıymeti bilinmezmiş. Soğuğun tadını çıkarmak umuduyla…

İşinin hakkını veren ve işinin hakkını alan nice işlerde ve nice yazılarımızda buluşmak dileğiyle. Şunu da eklemek isterim aklınıza takılan sorularınızı sormaktan çekinmeyiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağımı söylemek isterim. Saygılarımla…