26
Haz

Özel Eğitim Kurum Binaları ve Özel Öğrenci Barınma Hizmeti veren yapılarda Depreme ilişkin Sağlam ve Dayanıklılık Raporu Neden Zorunlu oldu? Son Tarih Ne Zaman?

İlimizde bulunan resmi okullar / kurumlar İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimince (İPKB) yürütülmekte olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan depremsellik analizleri sonucunda binaların yıkılıp yeniden yapılmasına veya güçlendirilmesine karar verilmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren özel eğitim kurumu binaları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurum binalarında gerekli incelemelerin yapılarak bu incelemeler sonucunda tespit edilen hasar veya olumsuzlukların giderilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü birim yöneticileri ve teknik personelinden kurulacak komisyon tarafından incelenmek üzere

6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik öncesinde yapılan tüm özel eğitim kurumları binaları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurum binalarının ” depreme ilişkin sağlam ve dayanıklılık raporları” yenilenecektir.

Kurum binalarının ” depreme ilişkin sağlam ve dayanıklılık raporları” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı kuruluşlarından alınacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı  kuruluşlardan alınan ” depreme ilişkin sağlam ve dayanıklılık raporları” en geç  Ağustos ayı içerisinde  İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine elden teslim edilecektir.

Özel öğretim kurumları binaları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurum binalarının yapım yıllarını kanıtlayan belgelere ilişkin talepler; Belediye Başkanlıkları tarafından ivedilikle karşılanacaktır.

İçeriklerinin yer aldığı bilgiler Özel öğretim kurumları ve öğrenci barınma hizmeti veren kurum binalarına zorunlu hale gelmiştir.

Em Mimarlık  olarak  yukarıda yazılan koşullara uygun hizmet vermenin yanında yapınızın çürük çıkması durumuna karşı güçlendirme projesi ve uygulaması yapıyoruz.  Verdiğimiz hizmetlere ek olarak Yapılarınızın ilçe milli eğitim müdürlüğünde onaylanacak standartlarda mimari değişikliklerinin  rölövesini  ve projesini oluşturuyoruz,  kurumunuzda  yapmayı düşündüğünüz değişikliklerin tasarımını  ve uygulamasına  da yapmaktayız. Saygılarımla….