14
Ara

Mimarlık

Mimarlık ilk olarak barınma ihtiyacından dolayı ortaya çıkan bir oluşumdur. Mimarlığın temel felsefesi mekandır. Sınırları olan kullanım amacına göre tasarlanan ve işlevsel olan,  ihtiyaçlara cevap veren, ekonomik koşullara göre estetik olan, bulunduğu iklim koşullarına göre geliştirilebilen, işlevsel olan açık yarı açık ve kapalı mekanı temsil eder.işlevselliğinin yanında yaşam tarzıdır. Her insanın barınma ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını yaşama alanlarında giderirler. Koşullara bağlıdır, yaşam tarzına entegre dir. İhtiyaçlara göre tasarım kriterleri değişir. Kısacası mimarlık ihtiyaçlara göre değişen, fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır. Başka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama, inşa etme sanatı ve bilimidir. İnsan barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. Bu zevkler sınırlandırmalarla belirlenebileceği gibi mimar tarafından hayal gücünü somutlaştırarak belli başlı tasarım çizgisinin de dışına çıkmaya dolayısıyla bireyin kendini keşfetmesine, kendi içindeki uzayı ortaya çıkartmasına, yarayan işlevsel bir araçtır. Mimarlık mesleği kentin gelişmişlik düzeyini ve ekonomisini temsil eder. Mimarlık bazen mezarlık tasarlamakla başlar, rekreasyon alanı oluşturmakla devam eder, günü birlik ihtiyaçları sağlayacak mekanlarla bir bütünlük oluşturabilir. Her alanda kullanılan tasarım fikri; mimarlıkta daha çok önem taşımaktadır. çünkü kişiye göre değişkenlik göstermektedir. İyi mimar yoktur. Müşterisinin istediğini iyi anlayıp, onu mekana entegre eden mimar vardır. Bu özellikli sebebiyle kültürel alışkanlıklar, çevre, yaşama koşulları, mimarlık, iç mimarlık ve tasarım sektöründeki gelişmeler de mekanda kullanılan malzeme alternatiflerini geliştirerek olmazların olur hale geldiğini biliyor muydunuz.  Ülkemizde en iyi mimarlık örneklerini yapan mimarlardan biri olan Mimar Sinan ilk eseri olarak anıp  “çıraklık eserim” dediği Şehzade Cami’ dir. O amanlarda cam üretimi imkanları dahilinde küçük ebatlarda üretile biliniyordu. şimdi ise silikon cepheli devasal binalar yapılabiliyor. Her yapının mimarlık alanında tasarımcının etkilendiği dönemleri yansıtan bir akımı temsil etmesi gerekmektedir. 19 -20.Yüzyılın Modern Mimarlık Akımlarından bahsedelim.

1-FÜTÜRİZM: (1909)

2- NEO-PLASTİSİZM : ( De Stil ) (1917)

3- FONKSİYONALİZM:

4- PURİZM:

5- Ekspresyonizm: (1918) (Dışavurumculuk),

6- POST MODERNİZM,

7- KONSTRÜKTİVİZM ‘dir.

Bir sonraki yazılarımda bunlardan bahsedeceğim. Kendinize iyi bakınız. Saygılarımla….