03
May

Müteahhitlik Yetki Belgesi ve 2021 Yapı Maliyet Fiyatlarının Güncel Son Durumu