11
Oca

KAT MÜLKİYETİ (İMAR BARIŞI)

3194 imar kanununun geçici 16. maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşan veya ruhsatsız yapılan yapıların yapı kayıt belgesi sayesinde kusurlarından dolayı ceza kesilmemesini ve kat mülkiyetine geçmesini sağlayan yasa aynı zamanda yaptığınız kusurların örtülmesini sağlamamıza imkan tanıyor.

Yapı kayıt belgesi yapının toplam inşaat alanının arsa rayiç değeri ile toplamının yüzde altısı yapı kayıt belgesi bedeli olarak ziraat bankasına yatırarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği evraktır. Beyana dayalı bakanlık tarafından çıkartılan evrak beyanlarının sorumluluğunu maliklerin üzerine bırakarak beyana dayalı olarak oluşturuluyor. Yapı kayıt belgesi müracaatı edevlet sistemi üzerinden www.turkiye.gov.tr adresinden imar barışı yazarak çıkan butona bilgiler girilerek tanzim ediliyor. Bilgi girişinin sonunda müracaatınıza ait bilgilerin doğruluğundan emin misiniz? sorusuna evet diyerek müracaatınıza onay veriyorsunuz. Akabinde www.turkiye.gov.tr  adresinde kayıtlı cep telefonuna ücret ile ilgili mesaj geliyor. Ödemesini yaptığınız günden sonraki iki gün içerisinde www.turkiye.gov.tr adresinden yapı kayıt belgesinin çıktısını alarak ilgili belediyesine beyanda bulunuyorsunuz. Kaçak yapınızdan kaynaklı 2017 yılından önce kesilmiş bir cezanız varsa cezanız iptal oluyor. Ödeme yapmanıza gerek kalmadan yapı tatil tutacağınız iptal oluyor.

Yapı kayıt belgesi iskansız yapılarda, yapının tamamına çıkmaktadır. Çıkacak bedeli bütün malikler brüt metrekaresi üzerinden ödeme gerçekleştiriyorlar.

İskanlı yapılarda bağımsız bölümün üzerine yapı kayıt almanız mümkündür. Bu tarz yapılarda bütün yapının adına yapı kayıt belgesi almak gerekmemektedir. İlgili ve bilgili firmalara danışarak müracaatınızı tamamlamanızı öneririz.

Kat mülkiyetine geçerken bütün maliklerin muvafakati yani rızası gerekmektedir. Yasa kat mülkiyetine geçişi zorunlu kılmadığından dolayı rızaya dayalı mülkiyeti kat mülkiyetine geçire bilmektesiniz.
Mimarlar odasına üyesi, büro tescil belgesi olan, işinde profesyonel firmalardan hizmet alarak kat mülkiyetine geçmenize engel olup olmadığını araştırarak sürece başlanması gerekmektedir.
Kat mülkiyetine geçebilmek için olmazsa olmazınız 1. Yerinizin  imarının olması, kamu yararına terkleri yapma zorunluluğunuz ve parselasyon problemlerinin sorun oluşturmaması gerekmektedir. İçeriği tanımlamaya çalışmam çok detay ve teknik olduğundan dolayı gerekli gördüğünüz soruları sormanız durumunda izah edeceğimi söylemek isterim. Yazımı okuduğunuz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Saygılarımla bir sonra ki yazımızda görüşmek üzere…