22
Kas

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİNİN ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Bu ay ki yazımızı  deprem ve müteahhitlik yetki belgesi ihtiyacını, zorluklarını ve çözüm yollarını kaleme alacağız . İyi okumalar….

2000 den 2020 ye deprem emmimarlik.com

Her gün ortalama 8 adet deprem olduğunu biliyor muydunuz?

Yer kabuğunun ani enerji boşalımı sırasında meydana getirdiği dalgalanmalara, sismik dalga olarak ad verilir.

Ülkemiz sismik yönden aktif bulunan bölgede yer alması nedeniyle depremlerin ardaşık olarak oluştuğu ve bundan kaynaklı binlerce insanın ve yapılarımızın yok olduğu bir gerçektir.

Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı deprem olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız gerçeğini göz ardı edemeyiz.

Deprem bölgeleri planına göre yurdumuzun %92 sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nufüsumuzun %95 inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve çok büyük sanayi merkezlerinin %98 i ve barajlarımızın %93 ünün deprem bölgesinde olduğunu biliyoruz.

Sizce son 58 yıl içerisinde kaç vatandaşımız hayatını depremde kaybetti biliyor musunuz?

58 bin 2020 kişi hayatını depremde kaybetti, ve 122 bin 96 kişi yaralandı.

58 yıl içerisinde kaç tane yapımızın yıkıldığını biliyor musunuz?

411 bin 465 yapı depremde yıkılmış veya oturulamayacağı derecede ağır hasar almıştır.

Bu kadar veriyi yıllık bazda ortalamasını alırsak;

her sene yaklaşık bin vatandaşımız hayatını kaybediyor ve yaklaşık yedi bin bina yıkılıyor.

İstanbulda eceli geldiği için günde ortalama 200 vatandaşımız hayatını kaybederken, ülkemizde günde depremden kaynaklı 3 kişi hayatını kaybediyor. Hasta olduğumuzda şifayı bulabilmek için hastane hastane dolaşırken, depreme dayanıksız yapılarınızı yenilemek için ayağınıza yapı müteaahitleri gelmektedir. Lütfen bu gerçeği göz ardı etmeyerek depreme dayanıksız olduğunu bildiğimiz yapıları yenilemek için geç kalmayalım. Bir an önce harekete geçelim ve modern ve depreme ayanıklı yapılarla ülkemizi daha güvenli yaşanabilir hale el birliği ile getirelim.

Gelelim İnşaat Sektörüne Yatırım Yapan Yatırımcılara;

Bu alanda yazmaya başladığımda o kadar çok etken ve başlık aklıma geliyor ki mevzudan uzaklaşmamak için saatlerce yazımı sadeleştirmek için çaba gösteriyorum.

Yatırımcı……..

İnşaat sektörüne yatırım yapan firmalar….

Yapı müteahhitleri…….

Fabrikatörler…..

Yapı deyince o kadar çeşitlilik göstermektedir ki sırf bu durumu anlatmam saatlarimizi günlerimizi alabilir.

Ne, nasıl ve ne zaman soruları ihtiyacımızı özetler nitelikte;

Neye ihtiyaç var ise o alana yatırım yapıyoruz. Planlıyoruz ve yönetiyoruz.

Planlarımızın alt üst olduğu bir zaman dilimindeyiz.

Pandemi gerçeği ve üsttüne müteahhitlik yetki belgesi kısıtlaması.

Pandemi dünya çapında bir sıkıntı şimdilik tedbir ve telkin ile durumun geçmesi ve zarar görmemek ve zarar vermemek için kişisel olarak mücadele veriyoruz.

Müteaahhitlik yetki belgesine gelirsek ona çözüm yaptıklarımız oluyor. Neler yaptık, neler yapabiliriz sorularını sizlerle paylaşacağım.

Sürekli yönetmelikteki yeniliklerle aklımız karıştı, aksiyon almak ve sorunları ortadan kaldırmak için araştırmalar yapıyor, ticaretimizi geliştirmek içinde anlaşmalar ve yatırımlar oluşturuyoruz. Yatırım yapıp yetki belgesi kısıtlaması sebebiyle inşaata başlıyamamış, başlasa dahi eksik m2 lerle ruhsat almış veya alacak olan kişilerin sorunlarını ve çözüm yollarını beraber ele alalım. Ülke menfaati ve ticari yatırım ikisi iç içe ve birbirinin bir bütünü niteliğinde bunu unutmasın hiç bir bürokrat…… Vatandaşın ağzında bir müteahhit öyle böyle diye konuşmalar yersiz. Sorun büyümeden aksiyon alalım beraber. Unutulmasın ki ülke ekonomisinin büyük bir kısmı inşaat sektörüne bağlı gelişim göstermektedir.

Müteahhitlik yetki belgesi hakkında daha önce kaleme aldığım bazı bilgiler değişikliğe uğradı.

3 ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlandı.

Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esastır. Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunludur.

Bu ibare ile artık deprem sırasında hasar gören yapıyı bütün koşulları kabul ediyorum diyerek müteahhitliğini yapamıyorsunuz. Müteahhitlik yetki belgeniz kurtarıyor mu? sorusuna evet dedikten sonra işi üstlenmenizde fayda var.

Son yönetmelikte ki değişiklerin başında H sınıfı müteahhitlik yetki belgesine sahip firmalar artık birleşemiyorlar. Bu tren malesef kaçtı. Yeni güncelleme ile en fazla üç adet firma birleşebiliyor ve almak istedikleri müteahhitlik yetki belgesinin en büyük ortak %60 en küçük ortak %25 lik iş deneyimine sahip olması gerekmektedir.

Örneklerle zenginleştirelim;

iki firma birleşecek

Biri G sınıfı müteahhitlik yetki belgesine sahip olsun ve  bu firmayı G şirketi olarak ifade edelim.

Diğeri İse H sınıfı müteahhitlik yetki belgesine sahip olsun ve bu firmayı H şirketi diyelim.

İstedikleri Yetki belge sınıfı da F sınıfı müteahhitlik yetki belgesi almak istesinler.

Bu duruma göre F sınıfına ihtiyacımız olan iş deneyimimiz 7.155.000 tl dir.

G şirketinin iş deneyimi %60 olan  4.293.000 tl’ lik iş deneyimine sahip olması aranacak iken

H şirketinin iş deneyimi %25 olan 1.788.750 tl olması gerekiyor ki birleşerek F sınıfı müteahhitlik yetki belgesine sahip olabilecek koşullara uygun olabilsinler.

Yani eskisi gibi ezbere birleşerek yetki belgesini maalesef yükseltemiyoruz.

Gelelim diğer değişiklere

iş deneyimimiz uygun olsa dahi, banka referans mektubumuz eğer istenilen grubun kriterlerini tutmuyor ise bir alt sınıfa düşmektedir yetki belgemiz.

İnşaat alanı hesaplamaları brüt inşaat alanının toplamı üzerinden hesaplanıyor. ve emsal dışı alanlarda buna dahil ediliyor.

Bir diğer husus hesaplama

yetki belgesi almış olabilirsiniz ancak sınıflandırmalara ekstra son hanesine 1 sayısı eklenerek yeni sınıflar oluşturuldu. Böylelikle sınıfınızı yükselip yükselmeyeceğini araştırmanızı tavsiye ederim.  Belki de yetki belgeniz yükselerek yapacağınız m2 alanı yükselmiş olabilir.

Özlü Söz ile bitirelim yazımızı

Allah dağına göre kar verir (verir kışı) Atasözü Anlamı

Karın yüksek yerlere daha çok yağması gibi, yetki ve sorumluluk sahibi, varlıklı kimselerinde derdi çok olur. Hiçbir varlık ve makam, öyle dışarıdan görüldüğü gibi tümden tasasız değildir.

Sağlıklı ve hayırlı günler dilerim. Saygılarımla…