İMAR BARIŞI- KAT MÜLKİYETİ HİZMETLERİ

İMAR BARIŞI ( YAPI KAYIT BELGESİ ) NEDİR ?

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ve kat irtifakı, kat mülkiyeti olmayan , kaçak yapı statüsünde bulunan ceza kesilmiş olan veya yıkım kararı bulunan binaların mevcut halinin mimari rölövesinin çizilip, yapı kayıt belgesi ile belgelendirilerek yasal duruma getirilmesidir.

İMAR BARIŞI KANUNU GEREĞİNCE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI NEDİR ?
Mevcutta bulunan yapınıza yapı kayıt belgesi alındıktan sonra mevcut yapıya ait her bağımsız bölüme tapu alınması işlemidir. Kısacası arsa tapusu olan yeriniz artık dairenizin göründüğü iskanlı daire tapusunu dönüşmektedir. Artık daireniz krediye uygun bir gayrimenkulünüz var. .Hayırlı olsun.

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI İÇİN NELER YAPILMADIR ?

1 ) E&M Mimarlığa başvuru yapılmalı (Bizler E&M Mimarlık olarak işleri sizin yerinize komple yapıyoruz.)
2) Lihkab aplikasyon krokisi (alımı dilekçe ile başvuru)
3) Zemin tespit tutanağı hazırlanması özel harita mühendisi veya lihkab
4) Bağımsız bölüm listesi hazırlanması ( mimar tarafından)
5) Cins değişiklik dosyası hazırlaması ( harita mühendisi tarafından)

6) belediyeden yola terki yoktur yazısı
7) Yönetim planı hazırlanması ( kat malikleri ve bina yöneticisi tarafından)
8) Kadastroya zemin tespit tutanağı ve mimar onaylı proje ile başvuru yapılması

9) Vergi dairesine iskan harcının yatırılması
10) Tapu müdürlüğüne Kat Mülkiyeti Tapusu için başvuru yapılması

11) Kat malikleri tarafından DEPREM SİGORTASI yapılması
12) Kat mülkiyeti geçmek için KAT MÜLKİYETİ HARÇLARINI ÖDEYEREK verilen günde tüm maliklerin tapuda olması veya vekaletname ile müracaat edilmesi
13) Alınan tapuların ilgili ilçe belediyesine BEYANDA BULUNMASI ile süreç tamamlanacaktır.